Boşanma Avukatı Ne İş Yapar

Boşanma Avukatı Nedir

Boşanma Avukatı, Evlenmek insan hayatında, geleceğin planlanması bakımından oldukça önemli bir adımdır. Ancak evlenme kişinin geleceği ile ilgili bir umut olmasına rağmen, evlilik ile başlayan birlikte yaşam sürecinde bazen yapılmış olan evliliğin bir umut olmaktan çıktığı anlaşılarak, bazen eşlerin birlikte kararları ile ve bazen da sadece taraflardan birinin kararı ile yapılmış olan evliliğe son verilmesi yani boşanma gündeme gelmektedir.

Boşanma arzu edilen bir netice olmamakla birlikte, yürümeyeceğine ve gelecek bakımından umut olmaktan çıkan ve tam tersine taraflar ve/veya taraflardan biri bakımından çekilmez bir hale gelmiş olan evliliğe son verilmesi, insan hayatında evlenmek kadar önemli ve gerçekçi bir adımdır.

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar

Türkiye dışında başka bir ülkede yabancı bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararı Türk Mahkemelerinde tanınmadığı sürece Türkiye’de geçerli değildir. Boşanan kişi Türkiye’de evli kalmaya devam eder. Türkiye’de boşanmış olmak için Türk Mahkemeleri tarafından “boşanma” ya da yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararı hakkında “tanıma kararı” verilmesi gerekmektedir.

Tanıma davası eşlerden biri tarafından diğerine karşı açılmalıdır. Davayı kısaca üç aşamalı süreçle açıklayabiliriz: Birinci aşama davanın açılması ve karşı tarafa duruşma günü ve dava dilekçesinin gönderilmesidir.

İkinci aşama yargılamadır. Tanıma davası yargılamasında boşanma konusu yeniden ele alınmaz. Mahkeme sadece yabancı mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararında tanımasına engel nitelikte Türk kamu düzenine aykırı bir unsur olup olmadığını dikkate alır. Bu nedenledir ki bu davalar genellikle tek bir duruşma yapılarak sonuçlandırılmaktadır.

Yargılama mahkemenin tanıma ya da davanın reddi kararı vermesi ile sonuçlanır. Üçüncü aşama gerekçeli kararın yazılması ve taraflara mahkeme tarafından gönderilmesi yani “tebliği”dir. Karar tebliğden sonra kesinleşebilir. Kesinleşmeden yürürlük kazanmaz. Dava yalnızca eş tarafından açılabilir. Mirasçıların dava hakkı yoktur. Yurt dışında yaşayan pek çok Türk vatandaşı tanıma davasını ihmal etmekte ancak yeniden evlenmeye karar verdiğinde dava açma yoluna gitmektedir. Geciktirilen süreç ise yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Dava edilen diğer eşin yurtdışında yaşaması halinde hem dava dilekçesinin hem de kararın yurtdışında yaşayan eşe tebliğ edilmesi ortalama 1 yıllık zamanı bulmaktadır.  İşte bu noktada Sincan Boşanma Avukatı ihtiyacı doğmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği

Anlaşmalı boşanma  davalarında taraflar dilekçeleri nasıl hazırlayacaklarını önceden bilemedikleri için anlaşmalı boşanma dilekçe örneği araştırmaları yapmaktadırlar. Bu gönderimizde anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği hazırladık , word ve pdf formatlarında indirilebilir şekilde de yazıya ekledik. Aşağıda detayları ile yazdığımız dilekçenin indirilebilir formatlarında açıklama bölümleri yer almamaktadır, doğrudan yazdırabilirsiniz veya bilgisayarınızda düzenleme yaparak çıktısını alabilirsiniz.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği 2018

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Davacı              :   Ad ve Soyadı – TC Kimlik No – Adresi

Vekili               :   Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi Var ise

Davalı              :   Ad ve Soyadı – TC Kimlik No – Adresi

Vekili               :   Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi Var ise

Dava Konusu : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile Anlaşmalı Boşanma talebimizi ihtiva eder.

Açıklamalar    :

1. Şahsım ile davalı evli olup, evlilik kaydımız, .. İli, . İlçesi, Cilt No, ..Kütük No, .. Sayfa No.da kayıtlı bulunmaktadır Ek-1 Nüfus Kaydı.

2. Şahsımın davalı ile olan evliliğinden adları ile. olan müşterek çocuk bulunmaktadır.

3. Şahsım ile davalı arasında, tarihten bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davalı ile olan evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuklarımızdır. Davalı eşim ile ortak yaşam ikimiz adına da çekilemez hale gelmiş ve evlilik birliğimiz temelinden sarsılmıştır.

4. Davalı ile boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocukların velayetini ve velayet kendisinde kalmayan taraf ve ailesinin müşterek çocuk ile boşanmadan sonra kuracağı şahsi münasebetleri düzenleyen Boşanma Protokolü .. tarihinde akdedilmiş olup Ekte Mahkemenize sunulmaktadır Ek-2 Boşanma Protokolü.

5. Yukarıda arz edilen sebepler ve Ekteki Protokol göz önünde bulundurularak davalı ile boşanmamıza karar verilebilmesi için işbu davayı açmak durumu zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : TMK md. 166/f.3, HUMK ve sair yasal deliller.

Deliller                  : Nüfus Kayıtları, Protokol ve her türlü yasal delil.

Netice ve Talep     : Yukarıda arz edilen sebepler ve Ekteki Protokol de göz önünde bulundurularak işbu davanın kabulü ile Anlaşmalı Boşanmaya karar verilmesi saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih.

Davacı

EKler:
1- Nüfus Kaydı
2- Boşanma Protokolü


Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği indir

Buraya tıklayarak word dosyasını indirebilirsiniz.

Buraya tıklayarak pdf dosyasını indirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler :

  • anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi word
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi pdf
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi örnekleri
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi 2018 indir
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl verilir
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır
  • anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği pdf

Erkek olsun, bayan olsun, bir raddeye gelerek eşinden boşanmak isteyip de boşanma sürecinin nasıl işlediğini bilmeyen onlarca insan var. Bu bu konuyla alaklı en çok gelen sorulardan bazıları da Eşimden Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım , eşimden boşanmak istiyorum ama söyleyemiyorum , eşimden boşanmak istiyorum ama korkuyorum tarzında sorular.

Boşanma Davası Türleri , Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir , Çekişmeli Boşanma Davası Nedir , Kaç çeşit boşanma davası vardır ?

Eşime Boşanma Davası Açmak İstiyorum

Eşimden Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım ?

Eşinizden boşanmak istiyorsanız yapmanız gereken boşanma sebeplerini içeren bir dilekçe hazırlamak, mahkeme kalemine giderek dava dilekçesinin işleme alınmasını sağlamalısınız. Açmış olduğunuz dava için verdiğiniz dilekçe ESD araştırmasının yapılmasının ardından karşı tarafa cevap dilekçesi için tebligat yapılması ve cevap dilekçesinin alınması süreci takip eder. Bu sürecin ardından ön inceleme yapılması, tarafların ve tanıkların dinlenilmesi, delillerin toplanması ve tarafların beyanlarının sunulması süreci ile sona erer. Mahkeme başkanı eldeki deliller, beyanlar ve tanıkların beyanlarını göz önünde bulundurarak boşanma davası ile ilgili kararını verir. Bu şekilde açılan bir dava ortalama olarak 2-3 aylık bir süreci kapsamaktadır. Eğer dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmüş ise dava süreci 12 – 18 aya uzamakta, 24 ayı bulan davlara da dönüşmektedir.

Eşime Boşanma Davası Açmak İstiyorum

Eşimden boşanmak istiyorum ne yapmalıyım diye soruyor ve sürecin hızlı ilerlemesini istiyorsanız doğru bir şekilde boşanmak için adımlar atmalısınız. Her iki taraf içinde en uygun şekilde boşanmak ve süreci makul ölçüde kısaltmak için yapılması gereken anlaşmalı boşanma yönteminin tercih edilmesidir. Anlaşmalı boşanma davaları tek celse de sonuçlanan boşanma davaları olduğu için karşı taraf ile her konuda anlaşarak dava açmak her iki tarafın yararına olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için ikamet ettiğiniz bölgeye bakan aile mahkemesine gitmeli, aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri giderek başvuru harcı, peşin harç ve dava giderlerini kapsayan harçları yatırmalısınız. Bu işlemleri yapıp dilekçenizi kaleme verdikten sonra dava açmış olursunuz.

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları için öncelikle bir dava dilekçesi hazırlamanız gereklidir. Boşanma dilekçesinde ilgili kanunlarda belirtilmiş olan formatta bir dilekçe yazılması zaruridir. Dava dilekçesi usulüne uygun değilse veya içeriği doğru hazırlanmamış ise dava kabul edilmez veya hak kaybı gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle boşanma davaları konusunda alanında uzman bir avukat ile çalışmalı ve hak kaybına uğramayacağınız bir içerikte dava dilekçenizi hazırlamalısınız.

Davaya katılmak zorunda mıyım ?

Dava açıldıktan sonra size ve karşı tarafa dava tarihini ve içeriğini bildiren tebligatlar ulaşacaktır. Tebligatta yazan tarihte mahkeme salonunda bulunmanız sizin için avantaj oluşturacaktır. Eğer anlaşmalı boşanma davası açmışsanız her iki tarafında mahkeme salonunda, mahkeme heyetinin karşısında olması zorunludur. Her iki tarafta mahkeme salonunda anlaşma protokolü gereğince beyanda bulunacak ve boşanmak istediklerini belirteceklerdir. Eğer dava, çekişmeli boşanma davası ise mahkemeye gelmek sizin açınızdan avantaj oluşturur. Kendiniz gelmek istemiyorsanız sizin adınıza sizi temsil edecek bir avukata vekalet vermek doğru bir adım olacaktır. Avukatınız hem sizi temsil edecek hem de dava sürecinin hızlı ilerlemesi için yasal mevzuatlar çerçevesinde işlemler yaparak süreci kısaltacaktır.

Avukat Tutmalı mıyım ?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında tazminat, nafaka gibi maddi konular söz konusu olduğu için bir boşanma avukatı ile çalışılması doğru bir adım olur. Avukatlar, yasal çerçevede haklarınızı sizlerden daha iyi bilen, tazminat ve nafaka konularında püf noktalara hakim, velayet gibi hassas konularda tüm detayları bilen kişiler oldukları için karşı taraftan istediklerinizi daha kolay alabilirsiniz. Eğer bir avukat ile çalışmazsanız karşı taraftan istediklerinizi alamayacağınız gibi hak kaybı da yaşayabilirsiniz.

 

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir Boşanma davalarında yetki kesin mi , Boşanma davasında yetki yargıtay kararları, Boşanma davası yetkili mahkeme

Boşanma davasıyla evliliklerini sonlandırmak isteyenler, dava açabilmek ve süreci doğru şekilde yürütebilmek için hukuki olarak gereken belgeleri doğru şekilde hazırlamalıdır. Dava için yasal olarak istenen belgeler tam olarak hazırlanmadığı takdirde, dava süreci uzamaktadır. Ayrıca, belgelerin eksik olması, davanın seyrinde değişiklik oluşturabileceği için, bireyin dava açma başvurusu reddedilebilir. Bu nedenle, istenen belgelerin, hukuka uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Boşanma Davası Açabilmek İçin İstenen Belgeler

 

Boşanma dilekçesi: Boşanma davası açabilmek için istenen belgeler arasında ilk sırada boşanma dilekçesi gelmektedir. Dilekçenin, dava açabilmek için yetkili mahkemeye sunulması gerekmektedir. Boşanma süreci, dilekçeyle mahkemeye başvurma sonucunda başlar. Boşanma dilekçesinde, boşanmak istemenin nedeni başta olmak üzere, karşı taraftan maddi manevi talep edilenler ve velayet gibi unsurlar belirtilir. Bu nedenle boşanma dilekçesi, uzman bir kişi yardımıyla özenle hazırlanmalıdır. Dava, anlaşmalı ya da çekişmeli olmak üzere ne tür bir dava olursa olsun, boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.

Boşanma dilekçesinden sonra, açılacak davanın türüne göre hazırlanacak evraklar değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi: Eğer taraflar, problemsiz bir boşanma için anlaşmalı boşanmak istiyorsa, hazırlanması gereken ikinci belge, anlaşmalı boşanma dilekçesidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde eşler, evlilik akdinin sonlanması için karşılıklı her konuda uzlaştığını beyan etmektedir. Anlaşma boşanma dilekçesinin, hakim tarafından dikkate alınması ve eşlerin karşılıklı haklarının korunması için, mutlaka uzman bir avukattan destek alarak hazırlanmalıdır. Dilekçe, ister dava açarken, ister mahkemeden önce gerekli merciye sunulabilir.

Çekişmeli boşanma dilekçesi: Çekişmeli boşanma, eşlerin ayrılmadan önce, bazı konularda anlaşmaya varamaması neticesinde açılır. Bu şekilde anlaşmazlık içinde boşanan çiftlerin, dava açarken çekişmeli boşanma dilekçesi düzenlemesi gerekir. Bu dilekçe, davanın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Boşanma nedeni ve eşlerin üzerinde uzlaşamadığı konular, çekişmeli boşanma dilekçesinde yazar. Dilekçe, Medeni Kanun’da belirtilen maddelere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde dava reddedileceği gibi, en az üç yıllık gibi bir süre için eşlerin dava açması da engellenir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tanık listesi ve delil listesi, boşanma davası açabilmek için istenen diğer belgelerdir. Sorunsuz şekilde boşanabilmek için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerektiği gibi, hukuka uygun şekilde hazırlanması da davanın tarafların istediği şekilde sonuçlanması için gereklidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin her konuda uzlaştığına dair bir belgedir ve iki kişi tarafından da imzalanması gerekir. Eşlerden biri protokolü imzalamazsa, anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleşmez. Bu konular ile ilgili daha detaylı bilgi almak için sincan boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Tanık listesi de, dava açarken istenen belgeler arasında bulunmakta olup, hukuki olarak gereklidir. Çünkü, herhangi bir sebebe dayanarak boşanmak isteyen taraf, boşanma sebebinin Medeni Kanun’a uygun olduğunu kanıtlamak zorundadır. Davacı taraf, boşanmak istemesine neden olan sebebi, varsa tanık ve delillerle mahkemeye sunmalıdır. Delil listesi, telefon konuşmalarından whatsapp mesajlarına, kredi kartı ekstresinden hastane raporları ve mail yazışmalarına kadar birçok nedenden oluşabilmektedir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir Boşanma davalarında yetki kesin mi , Boşanma davasında yetki yargıtay kararları, Boşanma davası yetkili mahkeme

  Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir? ? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesine göre, boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin ikamet ettiği veya her iki tarafın da, son altı aydır ikamet ettikleri bölgede bulunan Aile Mahkemesi’dir. Aslında, Yeni Hukuk Muhakemeleri’ne göre, boşanma davasında yetkili olan mahkeme, davayı açan kişinin ikamet ettiği bölgede bulunan mahkemedir. Ancak, her alanda olduğu gibi, bu alanda da kadın erkek eşitliğini ve boşanma işinin medeni sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Medeni Kanun’da özel bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, eşlerden birinin ikamet ettiği veya ikisinin de son altı ayda oturduğu bölgedeki Aile Mahkemesi, boşanma davasını görmekle yetkilidir.

  Boşanma Davasında Yetki

Medeni Kanun’a göre, boşanma davalarının kolaylaştırılması, daha doğrusu sürecin iki taraf için de kolay şekilde ilerleyebilmesi için boşanma davasıyla yetkili mahkeme konusunda özel bir madde bulunmaktadır. Dava açacak taraf, kendi oturduğu bölge ya da eşiyle birlikte altı aydır ikamet etmekte olduğu bölgedeki mahkemeye boşanmak için başvuruda bulunabilir. Bu, dava açan kişinin lehine bir maddedir. Aile hukukundan doğan anlaşmazlıklara bakmakla yükümlü olan Aile Mahkemeleri, boşanma davalarında yetkili mahkemelerdir. Davayı açan taraf ya da eşlerin birlikte ikamet ettikleri bölgede Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi, boşanma davasında görevli mahkemedir.

Boşanma Nedir

Boşanma, evlilik müessesesini sonlandıran bir işlemdir. Eşlerin ikisinin de hayatta olması durumunda, yasalarda belirtilen sebeplerden birisinin oluşmasına bağlı olarak, yetkiliyi mahkemeye başvurup evlilik akdinin sonlandırılması boşanma diye tanımlanmaktadır. Ancak boşanma, hem eşler, hem boşanma avukatları hem de hakimler tarafından uzmanlık isteyen bir iştir. Boşanma davalarında adil karar verebilmek ve tarafların mağdur olmasını önlemek için, hukuki altyapının doğru şekilde işletilmesi önemlidir. Bu nedenle, boşanmayla ilgili olarak hem yetkili mahkeme hem de davalara bakan hakimler hakkında yasalarda özel bir düzenleme mevcuttur. Eşinden boşanmak isteyen taraf, kadın veya erkek olsun farketmeden, davayı ister kendi, ister eşinin yerleşim yerindeki mahkemeye başvurarak açabilir. Ayrıca kişi, son altı aydır eşiyle birlikte aynı konutta oturuyorsa, ikisinin bulunduğu yerleşim yerindeki aile mahkemesine de başvuruda bulunabilir.

  Boşanma davası açılabilmesi için, başvuruda bulunulacak mahkemenin illa ki eşlerin yerleşim yerinde olması şartı da yoktur. Sadece, 6 aydır fiilen ikamet edilen bölgedeki mahkemeye dava açılabilmektedir. Yeni Medeni Kanun’a göre yapılan bu düzenleme, hem kadın erkek eşitliğini boşanma alanına da yansıtmaya hem de boşanma işini taraflar için daha kolay hale getirmeye yöneliktir. Boşanmak isteyen taraf, daha resmi olarak ayrılmadan eşiyle birlikte oturduğu evden ayrılmış, başka bir yerde ikamet ediyor olabilir. Bu durumda, bağımsız olarak ikamet ettiği yerde de, boşanma davası açabilme hakkına sahiptir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir

  Boşanma davalarıyla yetkili mahkeme, eşlerden birinin ikamet ettiği ya da ikisinin birlikte son altı aydır oturduğu bölgedeki Aile Mahkemesi, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir Boşanma davalarında yetki kesin mi , Boşanma davasında yetki yargıtay kararları, Boşanma davası yetkili mahkeme

Son Yazılar :

 

Eşimden Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım, Eşimden boşanmak istiyorum ama korkuyorum, Eşimden boşanmak istiyorum ama söyleyemiyorum

Boşanmak, istenmeyen ancak bazen, çeşitli sebeplerden dolayı bazı kişilerin başına gelen bir durumdur. Evlenmek kadar boşanmakta doğaldır aslında. Evliliğin istenilen şekilde yürümediği, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada yaşamanın zorlaştığı durumlarda, taraflar boşanma davası açarak evliliklerini sonlandırabilir. Neticede, eşimden boşanmak istiyorum diyen kişiler, geçimsizlik sebebine göre farklı türlerde dava açabilirler. Aslında, tarafların her konuda anlaşarak birlikte mahkemeye başvurması sonucunda, anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilir. Maalesef ülkemizde, boşanmak isteyenlerin çoğu, saygı kuralları çerçevesinde boşanamamaktadır. Çekişmeli boşanma şeklinde adlandırılan bu türde, dava uzamakta ve süreç, hem karı koca hem de varsa çocuklar açısından oldukça yıpratıcı olmaktadır. Bu şekilde üzücü bir süreç yaşamak istemeyenler, eşimden boşanmak istiyorum ne yapmalıyım? diye araştırma yapmakta ve en doğru yöntemi bulmaya çalışmaktadır.

Eşimden Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanma davalarında en büyük etken, hukuki açıdan sağlam dayanakların olmasıdır. İki tarafında, hukuk kurallarına saygılı şekilde davranması ve avukat tarafından önerilenleri doğru şekilde uygulaması, boşanmayı hızlandıracaktır. Eşimden boşanmak istiyorum ne yapmalıyım diyenler öncelikle, yasalarda belirtilen şartlar çerçevesinde, anlaşmalı boşanma gerekliliklerini yerine getirmelidir. En az bir yıl evli olmak, maddi manevi her konuda karşılıklı anlaşmak gibi şartlar uygunsa, taraflar anlaşmalı olarak tek celsede boşanabilir. Ancak çoğu zaman, iki taraftan birisi boşanmak istememekte, bu durumda çekişmeli boşanma yoluna gidilmektedir. Mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve çocuğun velayeti konularında anlaşmazlık, dava sürecini uzatmaktadır. Bu tür çekişmeli boşanma davaları, 6 celse kadar sürebilmektedir.

Boşanmak istediğine karar veren kişi, gerekli belgelerle birlikte, ikamet ettikleri bölgedeki Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunmalıdır. Eğer bulunulan bölgede Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkeme’sine de başvurulabilir. Boşanma dilekçesiyle mahkemeye başvuran kişinin talebi sonucu, mahkeme tarafından boşanma süreci başlatılır. Olabilecek en kısa sürede boşanmak istiyorum diyenler, eşiyle anlaşma yoluna gitmelidir. Çünkü, karşılıklı anlaşma durumunda, hukuki gereklilikler de doğru şekilde yürütülüyorsa, boşanma daha kısa sürede gerçekleşir. Aksi takdirde, tarafların maddi manevi kayıplar yaşayacağı zor bir dönem başlar. Boşanma davası açılabilmesi için, tarafların bir arada yaşamasını mümkün kılmayan geçerli bir sebebin bulunması gerekmektedir. Yasalarda zaten, haklı bir şekilde boşanabilmek için hangi durumların varlığının gerekli olduğuna dair maddeler vardır. Bunun için, doğru adım atmak adına bir avukattan destek almak gerekmektedir.

Çoğu zaman bayanlar, eşimden boşanmak istiyorum ama gidecek yerim yok, maddi imkanlarım yetersiz ne yapacağımı bilmiyorum diye araştırma yapmaktadır. Bu gibi durumlarda, eğer kadın, boşandığı zaman ani bir yoksulluk içine düşeceğini ispatlarsa, eşinden yoksulluk nafakası talep edebilir. Eğer çocuk varsa ve çocuğun velayetini de almışsa, çocuk için de ayrıca iştirak nafakası alabilir.

Kısacası, kısa sürede ve sorunsuz şekilde boşanabilmek için, geçerli bir boşanma sebebinin varlığı durumunda, boşanma dilekçesiyle Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır.

Eşimden Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım ? Eşimden boşanmak istiyorum ama korkuyorum, Eşimden boşanmak istiyorum ama söyleyemiyorum

Anlaşmalı Boşanma Bir Günde Biter mi ? Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer 2018 Anlaşmalı boşanma kaç günde sonuçlanır ? Anlaşmalı Boşanma Süresi

Anlaşmalı boşanma, iki tarafın sıkıntı çekmeden ve konuyu uzatmadan kısa sürede ayrılabilmek için tercih ettikleri bir boşanma yöntemidir. Son zamanlarda çoğu kişinin, medeni sınırlar çerçevesinde, anlaşmalı şekilde boşandığını sıkça duymaktayız. Anlaşmalı boşanma konusunda en çok merak edilen, davanın ne kadar sürede sonuçlanacağıdır. Anlaşmalı boşanma davası bir günde biter mi sorusunu, taraflar yoğun şekilde araştırmaktadır. Bu sorunun cevabı olarak, hukuk sistemimizde en hızlı sonuçlanan dava, anlaşmalı boşanma davasıdır şeklinde verebiliriz. Kısa sürede sonuçlanan bir dava olsa da, davanın konusuna göre ne kadar sürede sonuçlanabileceğine net bir cevap verilememektedir.

 Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Birbirinden, kısa sürede ve sorunsuz olarak boşanmak isteyen taraflar ilk olarak, anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer? sorusunu araştırmaktadır. Ancak bunun için gerekli olan öncelikle, anlaşmalı boşanma şartlarının varlığıdır. Anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvuranların, isteklerinin gerçekleşebilmesi için karşısına çıkan ilk şart, yasal olarak belirtilen bir yıllık evlilik sürecini tamamlamış olmalarıdır. Yani anlaşmalı boşanabilmek için, en az bir yıllık evli olma gerekliliği vardır. Bunun haricinde, diğer şartlarında sağlanmış olması gerekmektedir. Yani, eşlerin nafakadan çocukları varsa velayetine ve mal paylaşımına kadar her konu hakkında, aralarında anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Tarafların anlaştıkları konuları, hakim karşısında dile getirmeleri de, anlaşmalı boşanmanın yasal gereğidir. Ancak, tüm şartlar sağlanmış ve hakim karşısında sözlü olarak dile getirilmiş olsa bile hakim, çocuğun velayeti konusunda içinde bulunulan şartlara göre değişiklik yapabilir. Taraflardan birinin bu karar itirazı sonucunda, anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı boşanma, halk arasında tek celsede boşanma olarak tabir edilmektedir. Tek celsede boşanma ise, tarafların verilen mahkeme günüde, tek oturumda boşanmasına karar verilmesidir. Tek celsede yani bir günde boşanma, en zor boşanma yöntemidir. Dava hızlı bir şekilde sonuçlansa da, anlaşmalı boşanma, taraflar arasında tüm konularda anlaşmayı gerektirdiği için zor bir iştir. Nafaka, çocuğun velayeti, mal paylaşımı ve tazminat olmak üzere, her konuda anlaşan eşler, anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvurduğunda, verilen mahkeme gününde tek celsede boşanabilmeleri ihtimali vardır.

En az bir yıl evli kalan ve her konuda anlaşmaya vardığını belirten bir boşanma sözleşmesi hazırlayan eşler, bir günde boşanabilir. Anlaşmalı boşanma bir oturumda sonuçlanır ancak, bunun gerçekleşebilmesi için gerekli koşulların mutlaka sağlanması gerekmektedir. Özellikle boşanma sözleşmesi, tek celsede boşanabilmenin en önemli koşuludur. Taraflar, bu konuda, alanında uzman bir boşanma avukatından, hukuki destek alırlarsa, anlaşmalı şekilde tek celsede boşanabilirler. Sözleşme, hakim tarafından büyük önem taşımaktadır. Eğer, boşanma sözleşmesindeki hususlar, hakime inandırıcı gelmezse, süreç uzayabilir. Bu nedenle, boşanma sözleşmesinin, avukat yardımıyla hazırlanması, tarafların yararına olacaktır.

 Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer? sorusu, boşanmak isteyenlerin cevabını merak ettiği bir sorudur. Bunun için kesin bir süre vermek yanlıştır çünkü, davanın görüleceği mahkemenin yoğunluğu, davanın sürecinde etkili rol oynamaktadır. Anlaşmalı boşanma için bir yıl evli kalma, tazminat, nafaka ve velayet konusunda anlaşma sağlanmışsa, mahkeme gününde tek celsede boşanmak olasıdır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

Çekişmeli boşanma davası açan kişiler sürecin nasıl işleyebileceği hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmamaları halinde bir çok hak kaybına uğrayabilmektedir. Hak kaybına uğramak istemeyen kişiler sincan boşanma avukatı tutabilir ancak maddi durumu yetersiz olan kişiler avukat tutmadan da sürece dahil olabilir. Avukat tutmayan taraf hak kaybına uğrayabilir.

Hakim tarafından reddedilen çekişmeli boşanma davasının 3 yıl içinde aynı sebepler çerçevesinde tekrar açılabildiğini göz ardı edebilir veya bu bilgiden yoksun olabilir. Bu gibi durumları düşünerek avukat tutmanın daha iyi olacağını bilmekte fayda var.

 

Çekişmeli boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hak kaybına uğramak istemeyen kişiler için tavsiye edilen şey boşanma avukatının tutulmasının daha yararlı olacağıdır. Çekişmeli boşanma davasında sürecin nasıl ilerlediğini bilmeyen kişiler mahkeme masrafı, dilekçe ücreti, delil listesi sunma gibi konularda bilgisiz oldukları için önüne geçilmez hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Maddi yetersizlikten dolayı  avukat tutamayan ve hak kaybına uğramak istemeyen kişiler baro başkanlığına başvuruda bulunarak çekişmeli boşanma davası için avukat isteyebilir.

Tabii bu talebin gerçekleşmesi için bazı kriterlerin göz ardı edilmemesi gerekir. Baro başkanlığından avukat talebinde bulunan kişinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmaması gerekir. Bankalara ait hesabının bulunmaması ve maddi gelirinin olmaması gerekir. Yine aynı şekilde avukat talebinde bulunan kişinin herhangi bir suça karışmamış olması sicilinin temiz olması gerekmektedir. Bu gibi şartları taşıyan kişi baro başkanlığına başvurarak çekişmeli boşanma davası için avukat talebinde bulunabilir.

Bazı formlar doldurulduktan sonra çekişmeli boşanma davasına bakacak sincan avukat atanır. Bundan sonraki süreçte size tayin edilen avukat boşanma davanızı takip edebilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında sizi temsil eden avukatın olması davalara gitme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Ancak ilk dava görüldüğü zaman her iki bireyin de davada bulunması gerekir. Ondan sonraki süreçte sizi temsil eden avukatın bulunması sayesinde davaya gitmeyebilirsiniz.

 Çekişmeli Boşanma Davasında Süreç Nasıl İşler?

 Çekişmeli boşanma davası bir eşin Aile Mahkemesine boşanma dava dilekçesini vermesiyle başlar. Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde sunulan deliler ve gösterilen şahitler davanın süreç hızını belirler. Dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edildikten sonra karşı tarafın da dilekçeye cevap verme hakkı doğar. Dilekçeye karşılık verildikten sonra tekrar dilekçe yazılır. Bu şekilde taraflar karşılıklı olarak iki adet dilekçe toplamda dört adet dilekçe yazılmış olur. Dilekçe yazma süresi 15 günü geçmemelidir. Dilekçe yazma süresi 15 günü geçtikten sonra karşı taraf henüz cevap yazmadıysa dilekçede belirtilen durumları kabul etmiş sayılır ve bu da çekişmeli boşanma davasının hızlı şekilde sonuçlanmasını belirler.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesine cevap verme süreci bittikten sonra mahkeme gününe karar verilir. Mahkeme günü belirlendiğinde eşlere tebliğ edilir. Bu tebliğ sadece mahkeme tarihi hakkında bilgi vermez aynı zamanda müşterek çocuğun velayetinden, nafakadan ve karşı tarafın çocuğu görme haklarından bahseder. Tebliğ edilen durumların dışına çıkan taraf duruma uymak zorundadır.

İlgili Yazılar :

 

Çekişmeli boşanmada avukat şart mı, Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma, boşanmak isteyen eşlerin çocuğun velayeti, nafaka, tazminat gibi konulardan herhangi birinde uzlaşma sağlayamadığı için başvurduğu boşanma dava türlerinden biridir. Talep ve isteklerinin iyi bir şekilde karara bağlanması için aile mahkemelerine başvurularak çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarından oldukça farklıdır. Anlaşma söz konusu olmadığı için tek celsede dava bitmez aksine uzun yıllar alır. Anlaşma sağlanamayan konuların düzeltilmesi amaçlanıp boşanmanın gerçekleşmesi sağlanır. Çekişmeli boşanma davasında her iki taraftan biri dilediği takdir de dava açabilir. İddia edilen durumların dava süresince ispat edilmesi gerekir. Deliller, şahitler bu nedenle oldukça önemlidir.

 Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin isteği üzerine açılır. Boşanmak isteyen eş dilekçe yazıp delili ek dosya olacak şekilde dilekçeye ekleyerek boşanma davasını açabilir. Çekişmeli boşanma davası hak kaybının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davası için dilekçenin düzgün bir şekilde yazılmış olması gerekir. Bu konuda örnek olabilecek bir dilekçe söz konusu olamaz. Her davanın farklı özel sebepleri bulunmaktadır. Bu nedenle yazılan dilekçe davaya özgün olur. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey iddia edilen durumların ispat edilmesidir. İspat edilemeyen durumlardan söz edilmemesi gerekir aksi halde dava aleyhinize olur.

 Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

 Çekişmeli boşanma davaları bir çok nedenden dolayı farklılık göstermektedir. Mesela çekişmeli boşanma davası açtığınız şehir büyük bir şehirse yoğunluk fazla olacağından dolayı dava araları uzun olacaktır. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğunluk fazla olacağı için dava süresi uzayabilir. Ayrıca delil yetersizliğinden dolayı da dava uzayabilir. Davanın açılış sebebi de yine aynı şekilde davanın ömrünü belirleyen en büyük etkendir. Örneğin aldatma ve şiddetli geçimsizlik davaları aynı uzunlukta sürmez. Sunulan deliler, ispatlar, şahitler davanın ömrü bakımından belirleyicidir. En az dört celse de bitebilir çekişmeli boşanma davası, bu da en az bir yıl sürebileceği anlamına gelmektedir. Boşanma davalarında kimi zaman hakim “evlilik birliğini sarsan herhangi bir neden bulunmamaktadır” diyerek davanın iptal edildiğini dile getirebilir. Böyle bir durumda dava düşer. Taraflara belli bir süre verilerek evlilik sürecinde anlaşma sağlamaları beklenir. Anlaşma sağlanamadığı takdir de tekrar dava açılır ve boşanma davası yeniden ele alınır. Bazı durumlarda ise dava beş yıl sürer ancak boşanma gerçekleşir. Çekişmeli davalarda boşanmanın gerçekleşmesi için sağlam nedenlerin olması gerekir. Ayrıca sağlam nedenlerin olması davanın uzunluğunu da etkiler.

 Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Ödenir mi?

Çekişmeli boşanma davasında davayı kaybeden taraf hakim tarafından belirlenen tazminatı da  ödemek durumundadır. Ayrıca karşı taraf avukat tutmuşsa tuttukları boşanma avukatının ücretini de davayı kaybeden taraf ödemek zorundadır. Davanın kazanılıp kaybedilmesini sağlayan en büyük etken davada sunulan deliler ve gösterilen şahitlerdir. Şahit göstermek çekişmeli boşanma davasında oldukça önemlidir ve somut delil olarak kabul edilir.

 

Ankara Avukat
Ankara en iyi avukat
sincan boşanma Avukatı
etimesgut boşanma Avukatı
etimesgut boşanma Avukatı