Yazılar

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar

Boşanma Avukatı Nedir

Boşanma Avukatı, Evlenmek insan hayatında, geleceğin planlanması bakımından oldukça önemli bir adımdır. Ancak evlenme kişinin geleceği ile ilgili bir umut olmasına rağmen, evlilik ile başlayan birlikte yaşam sürecinde bazen yapılmış olan evliliğin bir umut olmaktan çıktığı anlaşılarak, bazen eşlerin birlikte kararları ile ve bazen da sadece taraflardan birinin kararı ile yapılmış olan evliliğe son verilmesi yani boşanma gündeme gelmektedir.

Boşanma arzu edilen bir netice olmamakla birlikte, yürümeyeceğine ve gelecek bakımından umut olmaktan çıkan ve tam tersine taraflar ve/veya taraflardan biri bakımından çekilmez bir hale gelmiş olan evliliğe son verilmesi, insan hayatında evlenmek kadar önemli ve gerçekçi bir adımdır.

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar

Türkiye dışında başka bir ülkede yabancı bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararı Türk Mahkemelerinde tanınmadığı sürece Türkiye’de geçerli değildir. Boşanan kişi Türkiye’de evli kalmaya devam eder. Türkiye’de boşanmış olmak için Türk Mahkemeleri tarafından “boşanma” ya da yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararı hakkında “tanıma kararı” verilmesi gerekmektedir.

Tanıma davası eşlerden biri tarafından diğerine karşı açılmalıdır. Davayı kısaca üç aşamalı süreçle açıklayabiliriz: Birinci aşama davanın açılması ve karşı tarafa duruşma günü ve dava dilekçesinin gönderilmesidir.

İkinci aşama yargılamadır. Tanıma davası yargılamasında boşanma konusu yeniden ele alınmaz. Mahkeme sadece yabancı mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararında tanımasına engel nitelikte Türk kamu düzenine aykırı bir unsur olup olmadığını dikkate alır. Bu nedenledir ki bu davalar genellikle tek bir duruşma yapılarak sonuçlandırılmaktadır.

Yargılama mahkemenin tanıma ya da davanın reddi kararı vermesi ile sonuçlanır. Üçüncü aşama gerekçeli kararın yazılması ve taraflara mahkeme tarafından gönderilmesi yani “tebliği”dir. Karar tebliğden sonra kesinleşebilir. Kesinleşmeden yürürlük kazanmaz. Dava yalnızca eş tarafından açılabilir. Mirasçıların dava hakkı yoktur. Yurt dışında yaşayan pek çok Türk vatandaşı tanıma davasını ihmal etmekte ancak yeniden evlenmeye karar verdiğinde dava açma yoluna gitmektedir. Geciktirilen süreç ise yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Dava edilen diğer eşin yurtdışında yaşaması halinde hem dava dilekçesinin hem de kararın yurtdışında yaşayan eşe tebliğ edilmesi ortalama 1 yıllık zamanı bulmaktadır.  İşte bu noktada Sincan Boşanma Avukatı ihtiyacı doğmaktadır.

Ankara Avukat
Ankara en iyi avukat
sincan boşanma Avukatı
etimesgut boşanma Avukatı
etimesgut boşanma Avukatı