Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma, boşanmak isteyen eşlerin çocuğun velayeti, nafaka, tazminat gibi konulardan herhangi birinde uzlaşma sağlayamadığı için başvurduğu boşanma dava türlerinden biridir. Talep ve isteklerinin iyi bir şekilde karara bağlanması için aile mahkemelerine başvurularak çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarından oldukça farklıdır. Anlaşma söz konusu olmadığı için tek celsede dava bitmez aksine uzun yıllar alır. Anlaşma sağlanamayan konuların düzeltilmesi amaçlanıp boşanmanın gerçekleşmesi sağlanır. Çekişmeli boşanma davasında her iki taraftan biri dilediği takdir de dava açabilir. İddia edilen durumların dava süresince ispat edilmesi gerekir. Deliller, şahitler bu nedenle oldukça önemlidir.

 Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin isteği üzerine açılır. Boşanmak isteyen eş dilekçe yazıp delili ek dosya olacak şekilde dilekçeye ekleyerek boşanma davasını açabilir. Çekişmeli boşanma davası hak kaybının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davası için dilekçenin düzgün bir şekilde yazılmış olması gerekir. Bu konuda örnek olabilecek bir dilekçe söz konusu olamaz. Her davanın farklı özel sebepleri bulunmaktadır. Bu nedenle yazılan dilekçe davaya özgün olur. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey iddia edilen durumların ispat edilmesidir. İspat edilemeyen durumlardan söz edilmemesi gerekir aksi halde dava aleyhinize olur.

 Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

 Çekişmeli boşanma davaları bir çok nedenden dolayı farklılık göstermektedir. Mesela çekişmeli boşanma davası açtığınız şehir büyük bir şehirse yoğunluk fazla olacağından dolayı dava araları uzun olacaktır. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğunluk fazla olacağı için dava süresi uzayabilir. Ayrıca delil yetersizliğinden dolayı da dava uzayabilir. Davanın açılış sebebi de yine aynı şekilde davanın ömrünü belirleyen en büyük etkendir. Örneğin aldatma ve şiddetli geçimsizlik davaları aynı uzunlukta sürmez. Sunulan deliler, ispatlar, şahitler davanın ömrü bakımından belirleyicidir. En az dört celse de bitebilir çekişmeli boşanma davası, bu da en az bir yıl sürebileceği anlamına gelmektedir. Boşanma davalarında kimi zaman hakim “evlilik birliğini sarsan herhangi bir neden bulunmamaktadır” diyerek davanın iptal edildiğini dile getirebilir. Böyle bir durumda dava düşer. Taraflara belli bir süre verilerek evlilik sürecinde anlaşma sağlamaları beklenir. Anlaşma sağlanamadığı takdir de tekrar dava açılır ve boşanma davası yeniden ele alınır. Bazı durumlarda ise dava beş yıl sürer ancak boşanma gerçekleşir. Çekişmeli davalarda boşanmanın gerçekleşmesi için sağlam nedenlerin olması gerekir. Ayrıca sağlam nedenlerin olması davanın uzunluğunu da etkiler.

 Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Ödenir mi?

Çekişmeli boşanma davasında davayı kaybeden taraf hakim tarafından belirlenen tazminatı da  ödemek durumundadır. Ayrıca karşı taraf avukat tutmuşsa tuttukları boşanma avukatının ücretini de davayı kaybeden taraf ödemek zorundadır. Davanın kazanılıp kaybedilmesini sağlayan en büyük etken davada sunulan deliler ve gösterilen şahitlerdir. Şahit göstermek çekişmeli boşanma davasında oldukça önemlidir ve somut delil olarak kabul edilir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın